Lukostreľba pre školy
Lukostrelecký areál Bojná
Lukostrelecký areál Bojná

DAROVANIE 2% PRE LUKOSTREĽBU

Milí priatelia lukostreľby,

obraciame sa na vás s výzvou na pomoc nášmu klubu. 
Vaše 2% použijeme na pravidelnú údržbu lukostreleckého areálu a jeho ďalšie zveľaďovanie, aby sme mohli našim členom zabezpečiť tie najlepšie podmienky na tréning.
Pre Vás ostatných budeme aj naďalej ponúkať obľúbené kurzy lukostreľby pre verejnosť,
aby ste si mohli zastrieľať len tak pre radosť.

Srdečne ďakujeme za každý príspevok.
Aj malá čiastka má veľký význam.
Ak nemôžete darovať Vy, oslovte svojich priateľov a známych.
Spoločne môžeme podporiť lukostreľbu v Topoľčanoch.

lukostrelecký teambuilding
lukostrelecký teambuilding
Lukostreľba pre školy

Chcete kurz lukostreľby zdarma?
1. Darujte nám 2% z daní.
2. Na tlačive vyznačíte, že súhlasíte so zaslaním vašich údajov.
3. Pošlete nám kópiu vyplneného tlačiva.

NAŠE ÚDAJE:

názov: Lukostreľba pre radosť
IČO: 53 214 897

Postup krokov na poukázanie 2% z dane:

Zamestnanec

1. Do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

3. Do 30. apríla 2024 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Povinnou prílohou ku vyhláseniu je
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive.

Fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2023 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 2. apríla 2024 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 1. 07. 2024 alebo 30. 09. 2024)

Právnická osoba

Ak ste právnická osoba:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2023 uplynie 2. apríla 2024 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 1. 07. 2024 alebo 30. 09. 2024)

Lukostreľba pre školy
lukostrelecký areál Bojná
Lukostreľba pre školy