Lukostreľba je pohybová aktivita, ktorá má veľa pozitívnych účinkov na zdravie.

Držanie tela: Lukostreľba vyžaduje správne držanie tela, aby sa dosiahol čo najlepší výsledok.

Strelec musí byť v správnej pozícii, aby mohol správne cieliť a vystreliť.
To znamená, že musí mať rovný chrbát, pevné kolená a správne rozloženie hmotnosti.
Týmto sa posilňujú svaly chrbta, ramien, nôh a svaly dôležité pre správne držanie tela.

Koordinácia: Lukostreľba vyžaduje dobrú koordináciu oka a ruky, aby sa strelec mohol správne zamieriť a vystreliť.
Týmto sa zlepšuje aj celková koordinácia tela.

Kondičné cvičenie: Lukostreľba je aj skvelým kondičným cvičením.
Strelec musí byť v dobrej fyzickej kondícii, aby mohol vystreliť bez únavy.

Mentálne zdravie: Lukostreľba má tiež pozitívny vplyv na mentálne zdravie.

Strelec sa musí sústrediť na cieľ a správne dýchanie, čo pomáha uvoľniť napätie a stres.

Prevencia chorôb: Lukostreľba môže tiež pomôcť vyhnúť sa chorobám súvisiacich s vekom, ako je osteoporóza, pretože posilňuje kosti a svaly.

V závere, lukostreľba je zaujímavým a zdravým športom, ktorý má mnoho pozitívnych účinkov na držanie tela a zdravie.
Je vhodný pre všetky vekové kategórie, od detí po dôchodcov.

Lukostreľba Bojná
Lukostreľba Bojná
Lukostreľba Bojná

Existuje niekoľko štúdií, ktoré sa zaoberajú vplyvom lukostreľby na ľudské zdravie.

01. Štúdia z roku 2011 zistila, že lukostreľba môže mať pozitívny vplyv na svaly chrbta a ramien.
Autori štúdie zistili, že lukostreľba posilňuje svaly chrbta a ramien a môže tak pomôcť prevenovať bolesti chrbta.

02. Štúdia z roku 2013 zistila, že lukostreľba môže mať pozitívny vplyv na koordináciu a rovnováhu.
Autori štúdie zistili, že lukostreľba zlepšuje koordináciu oka a ruky a zvyšuje rovnováhu.

03. Štúdia z roku 2016 zistila, že lukostreľba môže mať pozitívny vplyv na mentálne zdravie.
Autori štúdie zistili, že lukostreľba pomáha seniorom uvoľniť napätie a stres.

04. Štúdia z roku 2017 zistila, že lukostreľba môže mať pozitívny vplyv na kardiovaskulárne zdravie.
Autori štúdie zistili, že lukostreľba zvyšuje srdcový tep a zlepšuje kardiovaskulárne zdravie.

05. Štúdia z roku 2018 zistila, že lukostreľba môže mať pozitívny vplyv na prevenciu chorôb súvisiacich s vekom, ako je osteoporóza.
Autori štúdie zistili, že lukostreľba posilňuje kosti a svaly.

zdroje:

01.“The effects of archery training on the back and shoulder muscles“ by Kim et al., 2011.

02.“The effects of archery training on the coordination and balance of elderly women“ by Lee et al., 2013.

03.“The effects of archery training on mental health in the elderly“ by Kim et al., 2016.

04.“The effects of archery training on cardiovascular health“ by Lee et al., 2017.

05.“The effects of archery training on bone health in postmenopausal women“ by Kim et al., 2018.